YvesCruchten.lu

E-embassy

Yves Cruchten (LSAP), rapporteur.- Merci, Här President. Dir Dammen an Dir Hären, mir stëmmen haut iwwer e Gesetzesprojet of, dee vläicht nach net an der Opinion publique, op d’mannst bis elo, gréisseren Interessi fonnt huet. Dobäi geet et awer hei ëm eng bedeitend Neierung, en innovative Projet, deen et esou[…]

Méi I Plus I More... »

Projet de loi fixant les conditions et modalités du changement d’administration

Yves Cruchten (LSAP), rapporteur.- Merci, Här President. Mä ech kann Iech versécheren, dass mer eis Riedezäit net all wäerten opbrauchen. Mir reforméieren haut nach eemol d’Gesetz iwwert de Changement d’administration beim Stat. An zwar geet et dorëms, de Wiessel vun engem Fonctionnaire vun enger Verwaltung an eng aner Verwaltung ze[…]

Méi I Plus I More... »

Wie die Autofahrer für dumm verkauft werden

Derzeit treffen sich im Nachbarland Deutschland Vertreter der Autoindustrie und Politik, um zu erörtern, wie man drohende Fahrverbote in deutschen Städten vermeiden kann. Angesichts der extrem hohen Stickoxidbelastung an Hauptverkehrsachsen sehen sich manche Städte in der Pflicht, Ihre Einwohner vor Gesundheitsschäden zu schützen und drastische Maßnahmen zu ergreifen. Ein Gerichtsurteil[…]

Méi I Plus I More... »

QP: Piff a Kären: Wat gëtt a wéi enge Quantitéite fir d’Produktioun vu Biogas genotzt?

Monsieur le Président, Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, j’ai l’honneur de poser la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de l’Environnement et à Monsieur le Ministre de l’Agriculture. Depuis le 1er janvier 2014, une « prime de lisier » est accordée aux centrales produisant de[…]

Méi I Plus I More... »

Pologne : des corapporteurs s’inquiètent de la situation du Tribunal constitutionnel et des réformes du système judiciaire

Dans une note d’information sur « Le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne » déclassifiée le 9 mai 2017, la Commission de suivi a exprimé sa préoccupation concernant « la crise politique et constitutionnelle » survenue au lendemain des élections législatives de 2015, et les récents changements et réformes mis[…]

Méi I Plus I More... »

Kein Referendum über die Todesstrafe in Europa!

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 immer wieder die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei ins Spiel gebracht, nicht zuletzt in der Wahlkampagne für das Verfassungsreferendum Mitte April. Sollte das türkische Parlament kein Gesetz zur Wiedereinführung der Todesstrafe beschließen, so hat Erdogan[…]

Méi I Plus I More... »

QP: Neie Verwaltungssëtz vun ArcelorMittal : Goufen national Architektebüroe gezielt vum Concours ausgeschloss?

Monsieur le Président, Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, l’Ordre des[…]

Méi I Plus I More... »

Débat Medien

Yves Cruchten (LSAP).- Merci, Här President. Anescht wéi de Medieminister wäert ech awer op de Phenomeen vun de Fake News agoen, an zwar laang a breet, well ech dat vun enger iwwergeuerdneter Wichtegkeet empfannen. Wie bis elo gemengt huet, de Phenomeen vun dëse Fake News, zu deem een och dee[…]

Méi I Plus I More... »

Reform Gemengebeamtestatut

(Ried an der Chamber – Rapporteur vum Projet de loi) PL 6932 Den Objet vun dësem Projet de loi ass d’Ëmsetzung am Gemengesecteur vun de Reform an der Fonction publique déi mer den 24/03/2015  hei gestëmmt hunn an déi den 01/10/2015. Am Kader vun dëser Reform sinn eng Rei Mesure[…]

Méi I Plus I More... »

Konzessiounsvertrag mat CLT/RTL

(Ried an der Chamber) Här President, Dir Dammen an Dir Hären, Eist Land gëtt dacks vun auslänneschen Observateuren gelueft, a verschiddene Beräicher gëtt Lëtzebuerg souguer als Virbild genannt. Heiansdo gi mer och kritiséiert an esou éierlech muss ee sinn, net ëmmer zu Onrecht… Ee Beräich, op deen Lëtzebuerg awer zu[…]

Méi I Plus I More... »