YvesCruchten.lu

Nationales

Débat Logement 2018

Yves Cruchten (LSAP).- Här President, mir hunn haut jo deen x-ten Débat de consultation respectivement d’orientation zum Thema Wunnengsbau. Eigentlech misste mer éischter vu Wunnengsnout schwätzen, well d’Zuel vun deenen, déi ënnert dem Manktem un disponibelen a bezuelbare Wunnenge leiden, schéngt mer wesentlech méi héich ze si wéi d’Zuel vun[…]

Méi I Plus I More... »

Extension à trois voies autoroute A3

Yves Cruchten (LSAP).- Villmools Merci, Här President. Als éischten net Beetebuerger Riedner… (Hilarité) …géif ech mer dann erlaben, haut och e bësse méi eng generell Ried ze halen zu deem Projet de loi, well ech sécher sinn, dass déi lokal Detailer schonn zur Genüge a genuch beliicht goufen an och[…]

Méi I Plus I More... »

Subvention loyer – Adaptatiounen

Yves Cruchten (LSAP).- Merci. Madamm Presidentin, et mécht jo elo net ganz vill Sënn, fir déi eenzel Dispositiounen, déi mer bei der Subvention loyer elo änneren, nach eemol all opzezielen. De Rapporteur, deem ech bei dëser Geleeënheet dann och wéilt felicitéiere fir säi Rapport, huet dat am Detail gemaach. Mir[…]

Méi I Plus I More... »

Question relative à la direction du Fonds du logement, adressée à M. le Ministre du Logement

Yves Cruchten (LSAP).- Merci, Här President. Mir hunn dëst Joer am Mäerz eng Reform vum Fonds du logement gestëmmt. An d’Zil vun dëser Reform war an ass et, fir d’Organisatioun an de Fonctionnement vum Fong esou ze verbesseren, dass mëttel- a laangfristeg ka méi bezuelbare Wunnraum geschaaft ginn. Ënner anerem[…]

Méi I Plus I More... »

Projet de loi portant approbation du Protocole no15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme

Yves Cruchten (LSAP), rapporteur.- Merci nach eemol, Här President, an erlaabt mer, dass ech och e bëssen aushuelen, fir awer e bëssen och de Kontext ze setzen. Mir huelen haut u sech en Zousazprotokoll un, deen d’Mënscherechtskonventioun ofännert, mä u sech schwätze mer net méi genuch iwwert d’Mënscherechter. Mir schwätzen[…]

Méi I Plus I More... »

E-embassy

Yves Cruchten (LSAP), rapporteur.- Merci, Här President. Dir Dammen an Dir Hären, mir stëmmen haut iwwer e Gesetzesprojet of, dee vläicht nach net an der Opinion publique, op d’mannst bis elo, gréisseren Interessi fonnt huet. Dobäi geet et awer hei ëm eng bedeitend Neierung, en innovative Projet, deen et esou[…]

Méi I Plus I More... »

Projet de loi fixant les conditions et modalités du changement d’administration

Yves Cruchten (LSAP), rapporteur.- Merci, Här President. Mä ech kann Iech versécheren, dass mer eis Riedezäit net all wäerten opbrauchen. Mir reforméieren haut nach eemol d’Gesetz iwwert de Changement d’administration beim Stat. An zwar geet et dorëms, de Wiessel vun engem Fonctionnaire vun enger Verwaltung an eng aner Verwaltung ze[…]

Méi I Plus I More... »

Wie die Autofahrer für dumm verkauft werden

Derzeit treffen sich im Nachbarland Deutschland Vertreter der Autoindustrie und Politik, um zu erörtern, wie man drohende Fahrverbote in deutschen Städten vermeiden kann. Angesichts der extrem hohen Stickoxidbelastung an Hauptverkehrsachsen sehen sich manche Städte in der Pflicht, Ihre Einwohner vor Gesundheitsschäden zu schützen und drastische Maßnahmen zu ergreifen. Ein Gerichtsurteil[…]

Méi I Plus I More... »

Kein Referendum über die Todesstrafe in Europa!

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 immer wieder die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei ins Spiel gebracht, nicht zuletzt in der Wahlkampagne für das Verfassungsreferendum Mitte April. Sollte das türkische Parlament kein Gesetz zur Wiedereinführung der Todesstrafe beschließen, so hat Erdogan[…]

Méi I Plus I More... »

Débat Medien

Yves Cruchten (LSAP).- Merci, Här President. Anescht wéi de Medieminister wäert ech awer op de Phenomeen vun de Fake News agoen, an zwar laang a breet, well ech dat vun enger iwwergeuerdneter Wichtegkeet empfannen. Wie bis elo gemengt huet, de Phenomeen vun dëse Fake News, zu deem een och dee[…]

Méi I Plus I More... »