YvesCruchten.lu

Nationales

Lëtzebuerger Land: Klare, sozialpolitische Kante zeigen!

In der vergangenen Legislaturperiode waren die Sozialisten die treibende Kraft in der Regierung und haben zahlreiche „heiße Eisen“ angepackt, die seit Jahrzehnten in den Schubladen einiger Ministerien verkümmerten: so z.B. die Reformen der Gemeindefinanzen, des Rettungswesens, der Neugestaltung der Verhältnisse zwischen Staat und Glaubensgemeinschaften. Aber auch die Steuerreform und die[…]

Méi I Plus I More... »

LSAP Kongress 2018

Léiw Komerodinnen a Komeroden, D’Gemengewahlen leien hannert eis an mir hunn e gemëschtene Bilan ze zéien: engersäits hu mer ganz gutt Resultater eragefuer an och verschidde Gemengen zréckeruewert an esouguer nei absolut Majoritéiten kritt. Anereresäits dinn eis awer och eenzel Resultater wéi, zemoolst an deene Gemengen wou mer zanter Joren[…]

Méi I Plus I More... »

PL 7065 Landesplanungsgesetz

Här President, Dir Damen an Dir Hären, Als éischt wéilt ech der Rapportrice Merci soen fir hiren ausféierleche Rapport. Ech wéilt hei net all déi Saachen widderhuelen, déi scho gesot gi sinn. Ech beschränke mech dofir haut op e puer Remarquen zum reglementaresche Kader vun der Landesplanung. Mir hu jo[…]

Méi I Plus I More... »

Débat Logement 2018

Yves Cruchten (LSAP).- Här President, mir hunn haut jo deen x-ten Débat de consultation respectivement d’orientation zum Thema Wunnengsbau. Eigentlech misste mer éischter vu Wunnengsnout schwätzen, well d’Zuel vun deenen, déi ënnert dem Manktem un disponibelen a bezuelbare Wunnenge leiden, schéngt mer wesentlech méi héich ze si wéi d’Zuel vun[…]

Méi I Plus I More... »

Extension à trois voies autoroute A3

Yves Cruchten (LSAP).- Villmools Merci, Här President. Als éischten net Beetebuerger Riedner… (Hilarité) …géif ech mer dann erlaben, haut och e bësse méi eng generell Ried ze halen zu deem Projet de loi, well ech sécher sinn, dass déi lokal Detailer schonn zur Genüge a genuch beliicht goufen an och[…]

Méi I Plus I More... »

Subvention loyer – Adaptatiounen

Yves Cruchten (LSAP).- Merci. Madamm Presidentin, et mécht jo elo net ganz vill Sënn, fir déi eenzel Dispositiounen, déi mer bei der Subvention loyer elo änneren, nach eemol all opzezielen. De Rapporteur, deem ech bei dëser Geleeënheet dann och wéilt felicitéiere fir säi Rapport, huet dat am Detail gemaach. Mir[…]

Méi I Plus I More... »

Question relative à la direction du Fonds du logement, adressée à M. le Ministre du Logement

Yves Cruchten (LSAP).- Merci, Här President. Mir hunn dëst Joer am Mäerz eng Reform vum Fonds du logement gestëmmt. An d’Zil vun dëser Reform war an ass et, fir d’Organisatioun an de Fonctionnement vum Fong esou ze verbesseren, dass mëttel- a laangfristeg ka méi bezuelbare Wunnraum geschaaft ginn. Ënner anerem[…]

Méi I Plus I More... »

Projet de loi portant approbation du Protocole no15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme

Yves Cruchten (LSAP), rapporteur.- Merci nach eemol, Här President, an erlaabt mer, dass ech och e bëssen aushuelen, fir awer e bëssen och de Kontext ze setzen. Mir huelen haut u sech en Zousazprotokoll un, deen d’Mënscherechtskonventioun ofännert, mä u sech schwätze mer net méi genuch iwwert d’Mënscherechter. Mir schwätzen[…]

Méi I Plus I More... »

E-embassy

Yves Cruchten (LSAP), rapporteur.- Merci, Här President. Dir Dammen an Dir Hären, mir stëmmen haut iwwer e Gesetzesprojet of, dee vläicht nach net an der Opinion publique, op d’mannst bis elo, gréisseren Interessi fonnt huet. Dobäi geet et awer hei ëm eng bedeitend Neierung, en innovative Projet, deen et esou[…]

Méi I Plus I More... »

Projet de loi fixant les conditions et modalités du changement d’administration

Yves Cruchten (LSAP), rapporteur.- Merci, Här President. Mä ech kann Iech versécheren, dass mer eis Riedezäit net all wäerten opbrauchen. Mir reforméieren haut nach eemol d’Gesetz iwwert de Changement d’administration beim Stat. An zwar geet et dorëms, de Wiessel vun engem Fonctionnaire vun enger Verwaltung an eng aner Verwaltung ze[…]

Méi I Plus I More... »

Wie die Autofahrer für dumm verkauft werden

Derzeit treffen sich im Nachbarland Deutschland Vertreter der Autoindustrie und Politik, um zu erörtern, wie man drohende Fahrverbote in deutschen Städten vermeiden kann. Angesichts der extrem hohen Stickoxidbelastung an Hauptverkehrsachsen sehen sich manche Städte in der Pflicht, Ihre Einwohner vor Gesundheitsschäden zu schützen und drastische Maßnahmen zu ergreifen. Ein Gerichtsurteil[…]

Méi I Plus I More... »