YvesCruchten.lu

Nationales

Débat PIB bien-être

Ewéi déi läschte Kéier scho gesot gouf, hate sech ewell d’Regierungsparteien CSV an LSAP am Joer 2009 op de Fändel geschriwwen, d’Wuelbefannen ze mossen an e Complément zum PIB z’erstellen. An obwuel zanterhir vill wäertvoll Aarbeecht geleescht gouf, sief et vum STATEC, vum Conseil économique et social oder vum Conseil[…]

Méi I Plus I More... »

QP: Contournement (autorisations, état des travaux)

Monsieur le Président, Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics. En date du 19 juillet 2018, la Chambre des Députés a voté le projet de construction d’un[…]

Méi I Plus I More... »

Ried zum Budget 2020

(Photo: Luxemburger Wort) Här President, Dir Dammen an Hären Deputéierten, Dësem Rapport iwwer di 2 Gesetzer vum Budgetsprojet fir den Exercice 2020 an deem vun der Programmation pluriannuelle fir d’Periode 2020 bis 2023 goungen eng sëllechen Sëtzunge vun der Finanz-kommissioun viraus. A nët manner ewéi 15 Sëtzungen huet sech d’Finanzkommissioun[…]

Méi I Plus I More... »

QP: Fiches d’impôts

Monsieur le Président,Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Finances et à Madame la Ministre de l’Intérieur.L’abolition en 2013 du recensement fiscal a certainement eu des effets positifs pour les contribuables, non-seulement en[…]

Méi I Plus I More... »

QP: SNCT Certificat de contrôle limité à 28 jours

Monsieur le Président,Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Si, lors du contrôle technique obligatoire d’un véhicule, une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités au Code de la[…]

Méi I Plus I More... »

Ried zum “4e Paquet ferroviaire”

Här President, Dir Dammen an Dir Hären, „Die Sozialisten werden weiterhin in den Ausbau des Eisenbahn-Netzes investieren. Neue, schienengebundene Verkehrswege müssen geplant und realisiert werden. Diese stellen das Rückgrat des öffentlichen Verkehrsnetzes dar“, heescht et am Wahlprogramm vun der LSAP zu de Chamberswahlen. Am Regierungsprogramm steet e.a.: « Au vu de[…]

Méi I Plus I More... »