YvesCruchten.lu

Question élargie zur medizinescher Grondversuergung

Ech ka mech erënneren wéi virun enger Partie Joren de Bernard Kouchner an engem Interview gefrot gouf wat hien sech géif wënschen wann hien ee Wonsch fräi hätt., egal wéi een.

Hien huet deemools geäntwert, hie géif sech eng Krankekeess fir all Mënsch op der Welt wënschen, an domat verbonnen, den Accès op eng medizinesch Versuergung.

Jo domat ass et e bëssi wéi mam Weltfridden, e fromme Wonsch, deen onréalistesch schéngt a nawell sollte mer probéieren deem Zil méi no ze kommen.

Eng Krankeversécherung fir jiddereen, dat ass och an eise westleche Länner net jidderengem vergonnt: an den USA zB si bal 50 Milliounen Awunner net krankeverséchert.

Glécklecherweis ass dat bei eis anescht:

Zu Lëtzebuerg mussen déi allermeeschte vun eis NET fir d’éischt an de Portmonni kucken iert se sech décidéieren bei den Dokter ze goen.

Mir kënnen eis et och koum méi virstellen wéi et ass, wann ee sech fir d’éischt muss entscheeden:

soll ech eppes iessen oder soll ech bei den Dokter goen?

Och déi permanent Angscht, ech hoffen et geschitt mer näischt, déi Angscht ass eis gléckelecherweis friem.

Eis Krankeversécherung ass eng vun deene grousse sozialen Errungenschaften déi mer all ze dacks vergiessen.

An déi eis ëmmer eréischt bewosst gëtt wa mer iwwert eis Grenze kucken.

Dofir huet et der vill vun eis erféiert, wéi mer virun e puer Woche gelies hunn, dass iwwer 800 Mënschen zu Lëtzebuerg am Joer 2018 op d’Déngschter vu Médecins du Monde hu missen zréckgräifen wëll sie net verséchert sinn oder net d’Moyens’en hunn fir d’Suen vun engem Traitement oder Medikamenter vier ze strecken.

Zu däer Zuel komme nach déi Leit bäi, déi villäit krank waren awer net op déi Déngschter konnten zougräifen resp. déi Leit déi net verséchert waren hei am Land mee glécklecherweis zejoerts keen Dokter gebraucht hunn.

Et muss ee wëssen dass Médecins du monde eng ASBL ass, déi mat Donen a mat Bénévole funktionnéiert. Hinne gehéiert eise gréisste Respekt fir hiren Asatz fir hier Matmënschen. Si gräifen do an, wou eise System séng Limitte kennt.

Dëst alles wërft natierlech eng Partie froen op, déi ech dem Minister gäre géif stellen:

  1. Wat wësse mir iwwert déi Leit déi hei zu Lëtzebuerg net krankeverséchert sinn?
  • Wat ënnerhëllt d’Regierung fir deene Leit ze hëllefen op eng medizinesch Grondversuergung zréckgräifen ze kënnen, wëssent dass eise Versécherungssystem jo funktionnéiert iwwert d’Beitreeg vun de Versécherten, eppes wat mer net sollen vum Prinzip hier a Fro stellen, mee wat natierlech als Konsequenz huet, dass verschidde Leit ausgeschloss bleiwen?
  • Am Koalitiounsaccord liesen ech: “Pour assurer l’accès aux soins de santé de base aux personnes particulièrement vulnérables vivant au sein de notre société et sans affiliation obligatoire, les moyens existants seront utilisés de la manière la plus adaptée. Cette prise en charge médicale sera à charge du budget de l’Etat. »

An dem Kader wéilt ech wëssen wat fir Méiglechkeeten et haut scho gëtt, ob déi Méiglechkeeten all Situatiounen ofdecken an ob déi Moyens’en bekannt genuch sinn respektiv, wat ee ka machen fir dass déi Moyens’en och zum droë kommen an effektiv all d’Menschen hei zu Lëtzebuerg och tatsächlech kennen en accès zu der Gesondheetsversuergung hunn ?

Have your say