YvesCruchten.lu

PL7171- Compte épargne temps

Mir stëmmen haut iwwert e Gesetz of, dat schon zanter de 90er Joren ëmmer nees an d’Gespréich koum, ouni dass et awer mat der allerläschter Konsequenz a bis zum Enn duerchgezu gouf.

Eng ganz Rëtsch vu Regierungen hate sech eigentlech virgeholl am ëffentlechen Déngscht Zäitspuerkonnten anzeféieren.

Sou och dës Regierung an hirem Koalitiounspabeier vun 2013.

Mam Ënnerscheed awer, dass dës Regierung dat och ëmgesat huet wat se sech virgeholl a versprach huet.

Beim Gehälteraccord an der Fonction publique vum 5. Dezember 2016, huet d’Regierung sech nach emol engagéiert fir e Gesetzesprojet an dësem Sënn ze déposéieren.

Dat huet sie och den 21 August zejoerts gemeet an haut kënne mer dat Gesetz stëmmen.

Wat sinn elo dës Zäitspuerkonnten?

 

Mir alleguerten, wëssen, dass een am beruffleche Liewen emol Momenter huet wou ee méi muss schaffen, oder ka schaffen, wou méi Aarbecht ufällt oder méi Präsenz verlaangt gëtt.

Op der anerer Säit gëtt et och ëmmer erëm Zäite wou een wëll oder muss méi lues trëppelen, wou ee fir sech, seng Famill, oder e perséinleche Projet méi Fräizäit brauch.

Dat war bis haut nët mateneen ze verkneppen.

D’Aarbechtszäiten am ëffentlechen Déngscht grad ewéi d’Congé’en si streng reglementéiert a loossen net vill Sputt fir sech seng Zäit anzedeelen.

Mat dësem Gesetz kënnen d’Beamte beim Staat an Zukunft Zäit uspueren.

Sou kënne sie zB déi Congésdeeg déi se net konnten am lafende Joer eranhuelen uspueren, Grad ewéi Iwwerstonnen déi iwwert de Kader vum Horaire mobile erausginn.

Déi ugespuerten Zäit kann dann op Wonsch a wann den Zervice et erméiglecht, erageholl ginn.

Et kann ee bis zu engem Maximum vun 1.800 Stonne sammelen wat ongeféier engem Schaffjoer entsprécht.

 

Wichteg ass awer ze wëssen, dass ee net säi ganze Congé kann an Zäitspueren ëmwandelen, et ass och eng Fro vun der Gesondheet, dass een regelméisseg ee gudden Deel vu sengem Congé hëllt fir sech z’erblosen, sech z’erhuelen.

Och setzt d’Gesetz Limiten, wéi vill een am Dag resp. an der Woch duerf schaffen.

Et gëtt also e Maximum vun 10 Stonnen den Dag resp. 48 Stonnen d’Woch déi net sollen iwwerschratt ginn bei enger voller Tâche.

D’Gesetz geet och op déi spezifesch Situatioun vun den Enseignanten an, an hällt fest, dass fir sie net Stonnen, mee Schoulstonnen (op franséisch leçons) gerechent ginn.

 

Här President,

Et ass mer wichteg ze betounen, dass dat hei keng Faveur ass, déi d’Staatsbeamte géife gemaach kréien.

Et geet hei ëm dee Congé deen se ze gutt hunn an déi Stonnen déi se effektiv geschafft hunn.

Och ass et keng Extrawurscht fir den ëffentlechen Déngscht, well den Aarbechtsminister Nicolas Schmit huet viru kuerzem och de Gesetzesprojet déposéiert fir d’Zäitspuerkonnten am Privatsecteur anzeféieren.

(Plazeweis gëtt et se schon am Privatsecteur)

Dat ass ze begréissen.

Dat gëtt de schaffende Leit am privaten ewéi am ëffentleche Secteur méi Flexibilitéit an erméiglecht och e bessert Zesummespill vu Beruffs- a Privatliewen, wat ganz bestëmmt, dem Wuelbefannen an och der Gesondheet vun de Salariéen zegutt kënnt.

Ech mengen awer net nëmmen, well och de Staat an de Privatpatron hunn Interessi drun, kënnen op Mataarbechter ze zielen wann se gebraucht ginn zB wann aussergewéinlech vill Aarbecht do ass.

Mat dësem Gesetz kommen awer och nach aner Verbesserungen:

Sou gëtt den horaire mobile beim Staat esou ofgeännert, dass e Beamte scho kann um 6.30 Auer säin Déngscht ufänken, villäicht hëlleft dat eis schon e bëssi moies op de Stroossen wa net jiddereen um Punkt 8 oder Punkt 7 muss ufänken.

Och gëtt déi obligatoresch Mëttesstonn op eng hallew Stonn Minimum reduzéiert.

D.h et muss ee net eng ganz Stonn Mëttespaus maachen an esou eventuell och e bëssi éischter kann heem fueren, zB fir d’Kanner aus der Crèche oder der Maison Relais ofzehuelen.

Wien eng Deelzäitaarbecht huet a just 6 Stonnen oder manner Déngscht huet, dee brauch keng Ënnerbriechung méi ze maachen an der Mëttesstonn.

Da gi mat dësem Gesetz och déi nei außergewéinlech Congéen (jo déi heesche wierklech esou) ëmgesat déi mer jo zanter Kuerzem och am Privatsecteur kennen.

Do stécht natierlech de Pappecongé vun 10 Deeg eraus.

Här President,

Mir hunn an der Kommissioun d’Avisen vum Staatsrot a vun der Beruffskummer analyséiert.

Zu dem Gesetzprojet huet d’Regierung zwee mol Amendementer nogeschoss.

Den 10 Juli huet d’Kommissioun de Projet de Rapport ugeholl.

Ech wëll hei direkt virausschécken, dass et um Enn vun eisen Aarbechten an der Kommissioun ganz séier gaangen ass, an dass mer de Memberen net vill Zäit gelooss haten fir den definitive Rapport ze studéieren.

Mir Deputéierten, bekloen eis an de läschten Deeg iwwert en enormen Aarbechtspensum an déi vill Projeten déi nach solle virun der Summervakanz ugeholl ginn.

Mir vergiessen heiansdo, dass hannert a nieft de Politiker och d’Beamten aus der Chamber an eis Mataarbechter an de Fraktiounen deem stramme Rythmus den Ament musse nokommen, wat net einfach ass.

Ech wëll dofir de Memberen aus der Kommissioun Merci soen, dass sie Versteesdemech gewisen hunn an et erméiglecht hunn, dëst Gesetz haut ze stëmmen.

 

Här President,

Ech sinn der fester Iwwerzeegung, dass mer mat dësem Gesetz grad ewéi mat deem wat nach fir de Privatsecteur ënnerwee ass, e grousse Schrëtt maachen fir méi Liewenskalitéit, a méi Wuelbefannen op der Aarbechtsplaz.

Di schaffend Leit kréie méi Rechter a kënnen hiert Familljen- a Privatliewen  besser mat der Aarbecht an Aklang bréngen.

An d’Gesetz schützt de Salarié vàv vun eventuellen Abusen vum Patron, fir dass Flexibilitéit nët just an eng Richtung geet.

Dofir wéilt ech de Minister Kersch an di ganz Regierung félicitéieren a ginn selbstverständlech den Accord vu menger Partei.

Have your say