YvesCruchten.lu

Bau vun enger Maison de soins zu Nidderkäerjeng

Haut krute mer och de Projet vum Bau vun enger Maison de soins zu Nidderkäerjeng an der Chamberkommissioun presentéiert. D’Chance sti gutt, dass och dee Projet nach virun der Summervakanz ka gestëmmt ginn. Dëst ass e weidere wichtege Projet fir d’Gemeng Käerjeng an hir Awunner, déi zanter méi wéi 2 Jorzingten dorop waarden. (Zur Erënnerung: de Projet dee vun der Servior sollt an Eegeregie gebaut ginn war e Fiasko an d’Terrainen wou haut d’Container vun der Museksschoul drop stinn sinn erëm zréck un d’Gemeng getruede ginn.) Et ass dofir gutt dass de Staat hei d’Verantwortung iwwerholl huet a sech ëm de Bau këmmert. Dëst ass ee vu sëlleche Projeten fir Käerjeng an dëser Legislaturperiod: Stroossenerneierungen (rue de la Résistance, boulevard Kennedy),  Contournement a Bau vun engem grousse Parkhaus op der Gare. Déi läscht 5 Joer ass gutt geschafft ginn fir d’Gemeng Käerjeng an hir Awunner!

Dokument:

maison_soins_red2_Part1
maison_soins_red2_Part2
maison_soins_red2_Part3

Have your say